Katılımcı Profili

ARKEOLOJİ TEKNOLOJİLERİ

Arkeolojide yeni teknolojiler konusunda uzman kuruluşlar
Açık alan yönetimi kuruluşları, arkeoparklar, açık hava müzecilik hizmetleri
Kurtarma kazıları devlet-özel sektör iletişimi konusunda hizmet veren kuruluşlar
Arkeolojide dijital belgeleme, 3D, sanal ortam teknolojileri
Arkeolojide konservasyon hizmeti veren kuruluşlar
Arkeolojik sponsorluk hizmetleri
Arkeolojik ekipman kuruluşları ve kimyasallar
Deneysel arkeoloji, teknik eğitim hizmet kuruluşları

RESTORASYON, BAKIM-ONARIM ve KORUMA YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Konservasyon ve restorasyon teknikleri
Restorasyon projesi ve uygulamalarla ilgili kuruluşlar
Malzeme ve ilgili kuruluşlar
Nano teknoloji ve ilgili kuruluşlar
Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ortamı yaratmayla ilgili kuruluşlar
Hasarsız belgeleme yöntemleri ve ilgili kuruluşlar
Ölçme sistemleri ve ilgili kuruluşlar
Bakım, onarım ile ilgili kuruluşlar

MÜZECİLİK TEKNOLOJİLERİ

Müze mekanı ve sergileme tasarımı proje hizmetleri
Açık alan müzeciliği
Aydınlatma ve güvenlik sistemleri
Müzelerde görsel medya ve teknoloji firmaları
Tanıtım ve bildirişim sistemleri firmaları
Sanat ve teknoloji konusunda hizmet veren kuruluşlar
Mobil müze uygulamaları

MÜZECİLİKTE EĞİTİM, YÖNETİM, İLETİŞİM

Çağdaş müzecilik konusunda hizmet veren firmalar
Müzeler ve çocuk etkileşimi hizmet kuruluşları
Veritabanı geliştirme ve belgeleme teknolojileri
Arşivleme teknolojileri
Global markalaşmanın yerel mirasa etkisi konusunda hizmet veren kuruluşlar
E-müze yapılandırma hizmetleri
Kültürel miras yönetimi konusunda hizmet veren danışmanlık kuruluşları

katilimci