ZİYARETÇİ PROFİLİ

Sektörel servis sağlayıcılar
Kültürel miras ile ilgili tüm sektör yönetici ve çalışanları
Ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları
Konu ile ilgili devlet kurumları yöneticileri
Akademisyenler ve öğrenciler
Eğitim kurumları
Bölgesel tanıtım kuruluşları
Arkeologlar, mimarlar, restoratörler
Sivil toplum örgütleri
Konuyla ilgili Bakanlık temsilcileri (Bakan, Müsteşar, vs)
Yerel yönetim temsilcileri
Özel sektör kuruluşları
Dergiler, kültürel yayınlar
Kültürel miras üzerinde uzman yayın kuruluşları
Yerli ve yabancı medya kuruluşları
TV kanalları, basın

About Image