• Arkeolojide yeni teknolojiler konusunda uzman kuruluşlar
 • Açık alan yönetimi kuruluşları, arkeoparklar, açık hava müzecilik hizmetleri
 • Kurtarma kazıları devlet-özel sektör iletişimi konusunda hizmet veren kuruluşlar
 • Arkeolojide dijital belgeleme, 3D, sanal ortam teknolojileri
 • Arkeolojide konservasyon hizmeti veren kuruluşlar
 • Arkeolojik sponsorluk hizmetleri
 • Arkeolojik ekipman kuruluşları ve kimyasallar
 • Deneysel arkeoloji, teknik eğitim hizmet kuruluşları
 • Konservasyon ve restorasyon teknikleri
 • Restorasyon projesi ve uygulamalarla ilgili kuruluşlar
 • Malzeme ve ilgili kuruluşlar
 • Nano teknoloji ve ilgili kuruluşlar
 • Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ortamı yaratmayla ilgili kuruluşlar
 • Hasarsız belgeleme yöntemleri ve ilgili kuruluşlar
 • Ölçme sistemleri ve ilgili kuruluşlar
 • Bakım, onarım ile ilgili kuruluşlar
 • Müze mekanı ve sergileme tasarımı proje hizmetleri
 • Açık alan müzeciliği
 • Aydınlatma ve güvenlik sistemleri
 • Müzelerde görsel medya ve teknoloji firmaları
 • Tanıtım ve bildirişim sistemleri firmaları
 • Sanat ve teknoloji konusunda hizmet veren kuruluşlar
 • Mobil müze uygulamaları
 • Çağdaş müzecilik konusunda hizmet veren firmalar
 • Müzeler ve çocuk etkileşimi hizmet kuruluşları
 • Veritabanı geliştirme ve belgeleme teknolojileri
 • Arşivleme teknolojileri
 • Global markalaşmanın yerel mirasa etkisi konusunda hizmet veren kuruluşlar
 • E-müze yapılandırma hizmetleri
 • Kültürel miras yönetimi konusunda hizmet veren danışmanlık kuruluşları
 • Heritage Katilimci Profili